Servicii


Mereu gata să punem în serviciul dumneavoastră capacitatea, competenţa şi creativitatea noastră!

Cercetare aplicativă în domeniul principal de activitate

Lucrări de spălare chimică a cazanelor de abur şi apă fierbinte

Analize de laborator pentru stabilirea tehnologiilor de îndepărtare a depunerilor

Lucrări de dezincrustare şi protejare a suprafeţelor interioare ale cazanelor de abur şi apă fierbinte

Montaj şi reparaţii cazane de abur, apă caldă şi fierbinte, instalaţii de încălzire centrală

Montaj, reparaţii, revizii şi modernizări la instalaţiile de automatizare al cazanelor

Studii de fezabilitate (prefezabilitate)

Proiectare cazane (caldarine), instalaţii de ardere, instalaţii de automatizare şi centrale termice

Modernizare cazane de abur şi apă fierbinte, instalaţii de ardere, introducere soluţii de creşterea eficienţei şi siguranţei în exploatare, adaptare instalaţii de ardere din import pe cazane autohtone

Măsurători termotehnice şi termochimice, bilanţuri termice, expertizări

Lucrări de control nedistructiv la recipienţi, table, conducte etc.

Lucrări de tratamente termice la tamburi de cazane şi suduri

Măsurători cu ultrasunete pentru stabilirea grosimii pereţilor la tamburi, conducte ş.a.

Consulting şi diagnoze în domeniul instalaţiilor termoenergetice