Preocupari


OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul principal de activitate al societăţii PIFATI SA îl constituie producţia de cazane de abur, cazane de apă caldă şi utilaje pentru centrale şi instalaţii termice cum sunt: expandoare, coşuri de fum metalice, colectoare, distribuitoare, grupuri de pompare, module de expansie, module de preparare apă caldă menajeră, tehnologică şi încălzire, rezervoare de apă, rezervoare de combustibil cu pereţi simpli sau dubli.
Produsele, executate după proiecte proprii, sunt certificate CE sau/şi agrementate MLPTL, după caz. Pifati preasamblează în fabrica proprie centrale termice conform spaţiului în care urmează a se monta sau direct în containere tipizate, caz în care centrala se transportă ca atare la beneficiar.
Prin compartimentul său de montaj, Pifati asigură la cerere, montajul şi reparaţiile utilajelor sale şi, în funcţie de capacitatea disponibilă, executã montaj şi reparaţii şi pentru utilaje ale altor furnizori.
Societatea este autorizată ISCIR pentru lucrări de proiectare, execuţie, montare, punere în funcţiune şi service ca şi pentru efectuarea de expertize pentru evaluarea stării cazanelor şi recipientelor sub presiune la termene scadente şi determinarea duratei de viaţã permanente a acestora.
Pifati este de asemenea autorizată ISCIR pentru verificarea şi avizarea proiectelor de instalare în centrale, pentru încercări şi verificări în vederea obţinerii sau prelungirii autorizaţiei de funcţionare ale cazanelor şi recipientelor sub presiune.
Pifati execută proiectare pentru instalaţii de automatizare pentru utilaje şi centrale termice, îşi realizează panourile de protecţie, comandă şi alimentare electrică ale utilajelor produse ca şi montajul instalaţiei de automatizare în centralele termice.
Pifati oferă de asemenea servicii privind regimul chimic al apei din centralele termice, spălări chimice, inclusiv stabilirea unor tehnologii de dezîncrustare a cazanelor cu depuneri de piatrã.

PREOCUPĂRI

În prezent, preocuparea noastră cea mai importantă este de a reuşi să sensibilizăm şi să convingem beneficiarii de importanţa introducerii noilor tehnologii şi noilor tipuri de echipamente în centrale termice. Aceasta înseamnă echiparea cu cazane, arzătoare performante pentru combustibil lichid sau gazos, schimbătoare de căldura cu plăci, staţii de dedurizare a apei, sisteme de pompare si expansiune, ca şi trecerea la conducerea automată a centralelor cu ajutorul unor sisteme care asigurã siguranţa şi funcţionarea economicã.
Pifati acţioneazã consecvent, conform principiului asigurãrii satisfacţiei clientului.
Beneficiind de experienţa şi calificarea specialiştilor săi, Pifati - producător de cazane - a creat un sistem de management care oferă o cooperare coerentă între furnizor şi client. Acesta s-a concretizat intr-un ansamblu de măsuri tehnice şi organizatorice.
Primul pas important către modificarea comportamentală a furnizorului de echipamente energetice faţă de client este optimizarea soluţiilor la o capacitate corect dimensionată care să corespundă necesităţilor reale şi să reducă considerabil investiţiile, precum şi moderarea cererii utilizatorilor finali prin informare asupra utilizării raţionale a spaţiului şi exploatării atente a echipamentului.
Oferim beneficiarilor noştri un pachet complet de servicii: documentare-proiectare, producţie, montaj, punere în funcţiune şi service în domeniul nostru de activitate, oferind serviciul de "centrală termică la cheie”.
Pifati se doreşte o companie mobilă, ambiţioasă, mereu cu faţa spre viitor, întotdeauna un partener credibil şi serios în afaceri.

MISIUNEA COMPANIEI

Societatea comercială PIFATI SA construieşte şi promovează, implementează şi menţine un sistem de management al calităţii pentru garantarea calităţii studiilor, proiectelor, produselor şi serviciilor livrate, sistem ce este în conformitate cu ISO 9001:2015 şi care este descris în MANUALUL CALITĂŢII.
Obiectivul principal al politicii în domeniul calităţii este îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor noastre astfel încât să conducă la satisfacerea deplină a cerinţelor clienţilor referitoare la acestea.

"Obiectivul nostru principal îl constituie îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor astfel încât să satisfacem deplin cerinţele clienţilor noştri. Pentru aceasta planificăm, alocăm resurse, controlăm şi asigurăm continuu calitatea, îmbunătăţindu-ne performanţele prin participarea efectivă a tuturor angajaţilor."