Cazane de abur de medie presiune


Produsele din această gamă sunt cazane monobloc, orizontale de tip ignitubular cu trei drumuri de gaze. În structura acestora intră:
• două plăci tubulare plane în care se fixează prin sudare tubul de flacără şi ţevile de fum
• tubul de flacără lis, cilindric, cu cameră de întoarcere imersată în apă
• camere de fum în faţă şi în spate inspectabile, care permit curăţirea ţevilor de fum
• corpul sub presiune prevăzut cu gura de vizitare şi de curăţare, izolat termic cu saltea de vată lamelară şi acoperit cu tablă de inox
Principalele avantaje sunt:
• soluţiile adoptate permit montajul în spaţii de înălţime reduse
• montaj rapid şi uşor necesitând numai racordarea la instalaţiile de apă, energie electrică, combustibil şi la drenaje
• deservire de la cota 0

Echiparea standard include

• cazanul echipat cu supapa(e) de siguranţă VYC, indicatoare de nivel VYC, ventil pentru purja continuă, ventil golire, ventil aerisire şi dispozitiv prelevare probe
• pompe de alimentare cu apă WILO
• instalaţia de ardere G.B. Ganz pentru combustibil lichid, gazos sau mixt
• instalaţia de automatizare (panou de comandă, protecţie şi semnalizare, presostate de lucru şi protecţie, buclă de reglare şi protecţie nivel)
• la cerere, cazanul poate fi echipat cu sistem automat de purjare Spirax Sarco