Centrale termice modulate (în container)


Realizarea unei centrale termice care să alimenteze cu agent termic consumatori menajeri şi industriali presupune existenţa sau construcţia unei clădiri care să îndeplinească condiţii de gabarit, suprafeţe vitrate, rezistenţă la foc, utilităţi etc.
Construcţia sau amenajarea unei astfel de clădiri necesită un efort financiar important şi, din această cauză, poate compromite ideea de alimentare insulară cu căldură şi/sau abur.
Pentru surmontarea problemei clădirii centralei termice, PIFATI realizează montajul utilajelor necesare într-o incintă formată din module (containere), cu gabarite care să permită transportul lor de la fabrică la beneficiar cu mijloace auto.
Soluţia prezintă o serie de avantaje, cum sunt:
• costurile reduse de realizare a centralei,
• costurile reduse de amenajare a terenului,
• montajul rapid la beneficiar şi punerea rapidă în funcţiune la beneficiar.

Componenţa centralei

Centrala modulată în container conţine toate utilajele unei centrale termice pentru a produce apă caldă, încălzire şi/sau apă caldă menajeră (de consum). Utilajele se aleg şi se dimensionează în funcţie de necesităţile beneficiarului. Centrala se compune în principal din:
• două cazane de apă caldă, echipate cu arzătoare, panou automatizare, pompă recirculare anticondens,
• vas de expansiune, butelie de egalizare, pompe,
• preparator de apă caldă menajeră (a.c.m.) cu schimbător de căldură în plăci, vas de acumulare şi pompă de recirculare a.c.m.,
• staţie de dedurizare a apei,
• coş de fum de inox, izolat cu lamel mineral şi acoperit cu tablă din inox (individual sau comun pentru cazane),
• panou electric de alimentare, comandă, protecţie şi semnalizare
• alte utilaje, la comanda beneficiarului (rezervor de apă, rezervor de combustibil lichid etc.)

Livrare, montaj şi punere în funcţiune

Centrala termică se preasamblează, în fabrica Pifati, pe o platformă metalică. Utilajele sunt amplasate conform configuraţiei finale în centrala termică. Ansamblul este probat hidraulic. Livrarea se face în 1-3 module (containere) cu gabarite conforme reglementărilor privind transportul rutier. Modulele se aşează pe o platformă betonată, se reasamblează unitar şi se conectează la utilităţi – apă, canalizare, combustibil, energie electrică şi consumatori. Coşul este dimensionat, livrat şi montat conform necesităţilor şi posibilităţilor beneficiarului. Ansamblul este supus, după reasamblare, unei încercări hidraulice la rece. Odată terminat montajul, centrala este pusă în funcţiune, făcându-se reglajele, cu livrare de agent termic la beneficiar.

 Tip

Putere totală (kW)

 Putere preparare

a.c.m. (kW) 

 Dimensiuni de gabarit

 Centrală

(L x l x h) 

 Platformă

betonată

 (m x m) 

 1

 2 x 140

 110

 4,5 x 4,6 x 2,36

 6 x 6

 2

2 x 230

 135

 4,5 x 5,0 x 2,36

 6 x 7

 3

2 x 290

 230

 4,5 x 5,0 x 2,36

 6 x 7

 4

2 x 350

 280

 4,5 x 5,5 x 2,36

 6 x 7

 5

2 x 580

 460

 4,5 x 6,0 x 2,36

 6 x 8

 6

2 x 810

 650

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

 7

2 x 930

 740

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

 8

 2 x 1160

 930

 4,5 x 6,0 x 2,36

 7 x 8

Cele opt trepte de puteri termice reprezintă doar câteva variante de realizare ale centralelor modulate, la cerere putând fi oferite şi centrale cu puteri intermediare. Se pot realiza, de asemenea, combinaţii diferite între puterea termică totală şi cea necesară producerii apei calde menajere.
Incinta centralei respectă condiţiile de volum, suprafaţă vitrată, gură de aspiraţie aer proaspăt, impuse de normele privind utilizarea gazului metan în centrale termice. Pereţii centralei sunt confecţionaţi din material termoizolant rezistent la foc, asigurându-se microclimatul necesar exploatării. Chiar dacă spaţiul în care sunt realizate centralele termice a fost redus la minimum, a fost avută în vedere asigurarea spaţiilor de acces şi de supraveghere necesare exploatării în deplină siguranţă a centralei.

Funcţionarea centralei

Funcţionarea centralei termice modulate (în container) este administrată de la un panou de comandă care asigură următoarele funcţii:
• pornirea comandată a cazanelor,
• pornirea secvenţială a arzătoarelor,
• pornirea secvenţială a pompelor de circulaţie ale cazanelor,
• pornirea comandată a pompei de recirculare cazan,
• ponirea comandată a pompelor de circulaţie încălzire,
• alegerea pompei de circulaţie încălzire în funcţiune,
• pornirea comandată a pompei de recirculare primar preparare a.c.m.,
• alegerea pompei de recirculare primar preparare a.c.m. în funcţiune,
• pornirea secvenţială a pompei de circulaţie a.c.m. secundar şi pornirea pompei de recirculare a.c.m.
• la cerere, centrala termica se poate echipa cu automatizare si supraveghere la distanta, fiind astfel posibil controlul de oriunde

Panoul electric poate fi echipat cu un regulator de climatizare care asigură funcţionarea complet automată a centralei în ansamblu, realizându-se livrarea agentului termic de încălzire la temperaturi în funcţie de temperatura exterioară şi, eventual, dintr-o incintă reprezentativă din spaţiul consumatorului de căldură.
Incinta centralei este supravegheată cu 2-3 senzori de detecţie a scăpărilor de gaze naturale. În cazul detecţiei scăpării de gaze, accesul gazului la arzătoare şi, implicit, funcţionarea lor se întrerupe, printr-un ventil electromagnetic amplasat în exterior, la intrarea gazului în incintă.
Pentru umplerea şi completarea pierderilor din sistemul de încălzire, în centrala termică sunt prevăzute o staţie de dedurizare şi un ventil de umplere automat. Pentru perioadele de opriri, revizii sau ori de câte ori este necesar, asigurarea unui microclimat convenabil în incintă este realizată prin intermediul celor 1-2 aeroterme electrice