Module de adaos și expansie


MODULUL DE ADAOS ŞI EXPANSIE

Modulul de adaos şi expansie PIFATI-MAE este un dispozitiv care se ataşează reţelelor de încălzire compensând variaţiile de volum ale apei din circuitele închise în care temperatura variază. Prin preluarea apei din dilatare la încălzire într-un rezervor şi prin introducerea apei în perioadele de contracţie prin răcire, cu ajutorul unor pompe, se realizează menţinerea presiunii în jurul unei valori care să asigure prezenţa apei până în punctul cel mai înalt al instalaţiei.
Cu modulele de expansie se realizează şi compensarea pierderilor de apă din instalaţie (dacă există), ca şi dozarea de produse chimice pentru tratarea apei (hidrat de hidrazină, amine, etc.) sau antigel.

Cum funcţionează?
În perioada de încălzire, prin creşterea temperaturii, apa se dilată în reţeaua închisă, presiunea creşte şi, la depăşirea valorii prescrise, deversorul se deschide lăsând surplusul de volum de apă să intre în rezervorul de stocare.
În perioada de răcire, prin scăderea temperaturii, apa se contractă în reţeaua închisă şi presiunea scade. Când la sesizorul de presiune se atinge valoarea minimă a presiunii presetată, este pornită pompa de adaus. În caz de necesitate, dacă presiunea scade în continuare, porneşte şi cea de-a doua pompă. La atingerea presiunii de regim, pompa sau pompele se opresc pe rând în ordine inversă pornirii.
Indiferent de numărul deversoarelor sau pompelor, instalaţia este protejată pe partea sub presiune de o supapă de siguranţă.

Din ce se compune?
• Pompe de adaos: grup de pompare Pifati cu una sau două pompe Wilo cu rotor şi carcasă din inox, cu motoare alimentate la 220V sau 3x380V. Pompa(ele) aspiră şi refulează în două colectoare din oţel inox sau oţel carbon protejat prin acoperire galvanică. Fiecare pompă este prevăzută cu clapet de reţinere şi ventile cu sferă pentru izolare aspiraţie/refulare. Pe colectorul de refulare sunt montate un vas de expansie de 8 l cu rol de amortizare, o sondă traductor de presiune şi un manometru.
• Deversor descărcare: are corp de bronz pn10 sau pn16 şi un filtru în amonte. Plaja de reglaj a deversorului este între 1- 6 bar, după cerinţe.
• Instalaţia de reglare şi protecţie nivel: se compune din un traductor de nivel cu plutitor pentru comanda umplerii rezervorului cu apă tratată, un traductor de nivel cu plutitor sau doi electrozi de nivel - pentru siguranţă la lipsă apă – comandând oprirea pompei (lor), un ventil electromagnetic sau cu servomotor (opţional), normal închis, pentru introducerea apei în rezervor pentru completare, apa care trece prin ventil este condusă printr-o conductă sub nivelul apei, evitând aerarea şi, implicit, coroziunea instalaţiei datorită oxigenului dizolvat.
• Panou de comandă şi protecţie: executat în gradul de protecţie IP55, este alimentat la 3x380V. Panoul are două secţiuni:
(1) de comandă şi protecţie a pompelor de adaos Wilo - cu funcţiile de pornire/oprire a pompelor în cascadă şi permutarea lor, blocarea pornirii pompelor la lipsa apei, protecţia electrică a motoarelor pompelor, semnalizări şi comenzi logice, semnalizare pompe în funcţionare, alegere regim de funcţionare pompă şi
(2) de comandă a alimentării cu apă şi semnalizare funcţională cu funcţiile de semnalizare nivel minim rezervor şi prezenţă tensiune.
• Rezervor de apă: executat din tablă din oţel, este acoperit cu vopsea epoxi sau zingo la interior şi cu vopsea de protecţie la exterior. În partea superioară este prevăzut cu un capac demontabil pentru inspecţie, introducere şi dozare chimicale. Rezervorul are următoarele racorduri: alimentare cu apă, golire, prea plin, aspiraţie pompe, descărcare-deversare, traductoare de nivel.

Dacă din dimensionarea rezervorului de apă rezultă volume mari şi, implicit, rezervoare cu gabarite mari, se pot livra şi grupuri de câte 2-3 rezervoare mici, interconectate, în volum total egal cu cel necesar.

Cum se livrează?
După probare în fabrică, modulele se demontează şi se livrează în maxim trei colete separate:
• rezervorul sau rezervoarele, după caz;
• grupul de pompare;
• panoul de comandă, protecţie şi control şi aparatura de câmp.