Module termice


Module termice MIPA

Pifati SA oferă clienților săi module termice produse în parteneriat cu Fast Eco SA.

Modulul termic reprezintă totalitatea echipamentelor şi aparaturii necesare preparării agentului secundar (apă de încălzire) şi apei calde menajere (apă de consum).
Agentul termic primar se asigură prin racordarea modulului la instalaţia de termoficare T1/T2: 125/65°C iarna (70/44°C vara).

Din modulul termic se livrează:
• Apă caldă de încălzire (agent secundar) în ecartul de temperatură de 65/55°C.
• Apă caldă menajeră (apă de consum) livrată la temperatura de regim de 60°C.

Amplasarea modulului se face în clădirea punctului termic zonal, în corelaţie cu situaţia existentă la faţa locului, respectiv:
• Poziţia racordurilor de utilităţi (apă potabilă, energie electrică, canalizare);
• Poziţia racordurilor TUR / RETUR ale agentului primar;
• Poziţia racordurilor de distribuţie apă de încălzire (agent secundar) şi apă caldă menajeră (apă de consum).

Prin intermediul modulului termic se asigură:
prepararea agentului termic secundar;
prepararea apei calde menajere (apă de consum);
ajustarea caracteristicii de pompare pe circuitul de încălzire;
pecircularea apei calde menajere;
protecţia instalaţiei (prin preluarea variaţiilor de volum în circuitele termice (agent secundar, a.c.m.), respectiv prin descărcarea suprapresiunilor accidentale din circuitele termice);
umplerea circuitului secundar şi suplinirea pierderilor de lichid prin aport din circuitul primar;
contorizarea consumurilor din instalaţie (agent termic primar, apă adaos, apă potabilă);
reglarea automată a parametrilor în funcţie de temperatura exterioară şi necesităţile de consum precum şi comanda utilajelor.

Elementele componente ale modulului sunt dimensionate în funcţie de datele tehnice primite de la beneficiar. Dintre aceste elemente fac parte:
schimbătorul de căldură pentru agentul secundar;
schimbătorul de căldură pentru a.c.m.;
electropompa cu turaţie variabilă pentru circulaţie agent secundar (încălzire);
electropompa cu turaţie constantă pentru recirculare a.c.m.;
electropompa cu turaţie constantă pentru circulaţie apă rece/a.c.m.;
vana cu servomotor pentru reglare temperatură agent secundar;
vana cu servomotor pentru reglare temperatură a.c.m.;
vasele de expansie închise pe circuitele termice (agent secundar şi a.c.m.);
supapele de siguranţă pe circuitul secundar şi circuitul de a.c.m.;
senzorii de temperatură;
presostatele;
manometrele;
computerul climatic digital;
contoarele de energie termică şi apă;
conductele şi armăturile.

Aşezarea şi racordarea modulului la locul de montaj se face conform proiectului întocmit de un proiectant de specialitate. Modulul este aşezat pe postament metalic, iar instalarea la beneficiar nu necesită obligatoriu fixarea într-o fundaţie. Pentru a nu apărea tensiuni mecanice pe parcursul utilizării sunt avute în vedere poziţionarea conductelor de racordare. Înainte de conectarea la modul, legăturile la reţea vor fi spălate.
Pentru transportul şi depozitarea în cele mai bune condiţii, modulul poate fi livrat în totalitate pe un singur palet, sau sub forma mai multor submodule, montate fiecare pe câte un palet.
Modulele nu necesită condiţii speciale de depozitare, dar este de preferat ca depozitarea acestora să se facă în spaţii închise. În situaţia în care depozitării îi este alocat un spaţiu deschis, modulele sau elementele de module vor fi acoperite cu folie de plastic, a cărei integritate se va verifica periodic pe întreaga durată de depozitare, pentru depistarea din timp a posibilelor deteriorări.